NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie naar de Tweede Kamer

Moderator Susan - De NOVI October 04, 2018 752 keer bekeken 8 comments

Het kabinetsperspectief op de Nationale Omgevingsvisie is op 5 oktober 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is een eerste stap naar de Nationale Omgevingsvisie. In het kabinetsperspectief staan drie onderwerpen centraal die nu urgent zijn en om politieke richting vragen: energietransitie, extra woningbouw en kringlooplandbouw.

Nederland gaat de komende decennia flink veranderen door urgente vraagstukken als de klimaatverandering, het verduurzamen van onze energievoorziening, de bouw van één miljoen extra woningen, de noodzakelijke verbetering van de bereikbaarheid en het ontwikkelen van een kringlooplandbouw. We moeten ook wel veranderen om stijgende woningprijzen, toenemende files en afnemende kwaliteit van ons landschap een halt toe te roepen. Dat vraagt om een nieuwe aanpak: meer combinaties maken van verschillende functies, beter kijken naar de mogelijkheden en eigenschappen van onze regio’s in heel Nederland en keuzes niet uitstellen. Het kabinet wil dat duurzaam doen, daarbij economisch voorop blijven lopen en innovatieve kansen verzilveren.

Nu urgent: energietransitie, bouwen en kringlooplandbouw
De komende tijd worden deze onderwerpen uitgewerkt met medeoverheden, burgers en maatschappelijke partijen:
1.    Energietransitie: het verduurzamen van onze energievoorziening is noodzakelijk, er moeten bijvoorbeeld meer windmolens worden geplaatst.
2.    Verstedelijking: jaarlijks komen er circa 75.000 woningen bij op gewilde plekken die goed bereikbaar moeten zijn over de weg en met het openbaar vervoer.
3.    Landbouw: de landbouw wordt toekomstbestendiger, moet zich ontwikkelen naar kringlooplandbouw. Dat vraagt veel van het landelijk gebied, omdat daar ook veel druk op ligt vanuit natuur, energie, waterveiligheid en leefbaarheid.

Lees het kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie

8  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Michel Baars October 16, 2018

De eerste foto op pagina 1 en de (grote) foto op pagina 4 van het 'Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie' laat het thema verstedelijking goed zien. De foto lijkt namelijk totaal niet (is oud) meer op de huidige omgeving van de Erasmusbrug en in de komende 5-10 jaar zal het zich nog verder veranderen.

Moderator Susan - De NOVI October 18, 2018

Beste meneer Baars,
dank voor uw reactie. Beeld is inderdaad zoveel zeggend. Binnenkort zullen we via deze website en twitter een oproep doen voor beeldmateriaal. Wordt vervolgd!

gerald November 29, 2018

"75.000 woningen er bij" is een strategie (oplossing) maar geen visie. Een visie zou zijn: we willen het 75.000 mensen mogelijk maken op de door hen gewilde plekken te kunnen wonen. Dan zie je gelijk dat bijbouwen niet automatisch de meest logische oplossing is. Zeker als je niet 2-3 jaar overheen wilt laten gaan. Legalisatie (desnoods tijdelijk of middels persoonsgebonden bestemming) van vakantiewoningen waardoor meer doorstroming kan ontstaan ( lees ook het Plaform31 rapport) ligt dan veel meer voor de hand. Een stratgie in een visiedocument opnemen blokkeert het kunnen bereiken van je doel. Tenzij dat uiteraard de bedoeling is.

Behoudpagina December 06, 2018

Hoe precies worden burgers in dit traject betrokken? Kan iedere burger meepraten? Waar kunnen die burgers die willen meepraten zich aanmelden?

Moderator Susan - De NOVI December 06, 2018

Beste meneer Gerald,
dank voor uw reactie. In de NOVI staan we een geïntegreerde aanpak voor. Het gaat niet puur alleen om aantallen woningen te produceren, maar het voldoen aan maatschappelijke behoeften – zoals woningen, werkruimte, recreatieplekken en vervoersmogelijkheden – en tegelijkertijd diverse urgente maatschappelijke opgaven – zoals de energietransitie, klimaatopgave, mobiliteitstransitie – aan te pakken. Daarmee werken we zowel aan kwaliteitsverbetering van de fysieke leefomgeving als aan het vinden van antwoorden op urgente opgaven waar we voor staan. Per gebied gaan we vervolgens op zoek naar de beste antwoorden, ook voor het voldoen aan de woningvraag. Dat doen we met de woondeals en zullen we ook opnemen in de NOVI en het vervolgproces.

Behoudpagina December 07, 2018

Ik stel mijn vraag maar nog een keer. Hoe precies worden burgers in dit traject betrokken? Kan iedere burger meepraten? Waar kunnen die burgers die willen meepraten zich aanmelden?

Moderator Susan - De NOVI December 07, 2018

Beste meneer of mevrouw van Behoudpagina,
om uw vraag zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden heb ik navraag gedaan. Begin volgende week kan ik u meer berichten. In de tussentijd wil ik u vast wijzen op onze berichten onder het kopje Actueel. Daar vindt u onder andere een artikel over het publieksonderzoek van Motivaction: Burgerperspectieven voor de NOVI, en ook een artikel over de verdiepende gesprekken naar aanleiding van dat onderzoek.

Moderator Susan - De NOVI December 13, 2018

Beste meneer of mevrouw van Behoudpagina,
Inwoners van Nederland zijn op verschillende manieren betrokken. Door onderzoeksbureau Motivaction is dit jaar een onderzoek gedaan door heel het land naar het perspectief van burgers op de leefomgeving. Bij Publicaties vindt u het onder het kopje Onderzoeken en Adviezen, met de naam Overkoepelend rapport NOVI . De afgelopen maanden is daarop een vervolgonderzoek gedaan. De resultaten van dat onderzoek worden naar verwachting in januari 2019 bekend en publiceren wij dan ook op deze website.
Via de nieuwsbrief en onze website kan iedereen zich informeren en meepraten. Het ontwerp van de NOVI zal dit voorjaar ter inzage worden gelegd, zodat alle inwoners van ons land inbreng kunnen leveren.
U kunt ons ook bereiken via het contactformulier op deze website of via PostbusNationaleOmgevingsvisie@minbzk.nl

Cookie settings