NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

Verdichten is slecht voor de leefbaarheid in de stad

Moderator Susan - De NOVI November 23, 2018 744 keer bekeken 5 comments

Bent u het eens met deze stelling of helemaal niet? Hier kunt u uw gedachten erover kwijt.

5  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
gerald November 29, 2018

Het zou nuttig zijn indien er over dit punt een open en brede discussie gevoerd zou worden. Een waarin echt alle pro's en con's worden verzameld vanuit multi-disciplaire perspectief. Van sociale veiligheid tot alle metabolische materiaal en energiestromen. Een echte multi-parameter optimalisatie. Ik ben namelijk niet overtuigd dat verdichting automatisch als winner naar voren zal komen. De Maya civilsatie is het gelukt circa 2000 jaar, in de voor die tijd zeer grote algolmeraties tot 40.000 mensen, in volledige duurzaamheid te leven. Inclusief stadslandbouw en met alleen mankracht. Als techneut weet ik dat zowel op materiaalgebied (beton versus hsb) als ook op vertikaal transport (water, mensen en goederen) hoogbouw het energetisch af legt tegen het horizontaal transport van grondgebonden wonen. Als ontwerper weet ik ook dat de sociale dymaniek van een flat een heel stuk problematischer is dan bij een rij woningen.........en over duurzame energie of stadslandbouw maar te zwijgen.

Moderator Susan - De NOVI December 06, 2018

Beste meneer Gerald,
dank voor uw reactie. De NOVI staat voor een gebiedsgerichte aanpak. Elke regio en elke stedelijke of landelijke plek vraagt om maatwerk. Bij steden geldt dat de mate van dichtheid anders zal zijn en dat ook de vorm ervan zal verschillen. Antwoorden hiervoor worden vooral lokaal en regionaal gevonden, in dialoog en in samenwerking met rijkspartijen. Daarbij speelt dat in compacte steden rekening gehouden zal moeten worden met belangrijke opgaven op het gebied van onder meer economie, mobiliteit, energie, klimaat en circulariteit. Dat biedt soms de mogelijkheid tot stevige hoogbouw maar op andere plekken juist tot verdichting met minder bouwlagen. Universele antwoorden beoogt de NOVI hier niet te geven. Dat maakt stedelijke landschappen juist zo spannend. De NOVI wil wel duidelijk maken dat stedelijkheid veel meer is dan alleen verdichting.

Moderator Susan - De NOVI January 21, 2019

De uitslag van de poll: 36,1% is het eens met de stelling Verdichten is slecht voor de leefbaarheid in de stad. Dat betekent dat 63,9% het hiermee oneens was.

Niels Buch May 02, 2019

Als verdichten betekent: minder groen, meer bebouwd oppervlak dan is het slecht voor de leefbaarheid. Als het betekent: we gaan de hoogte in, dan is het win-win. Waarom? omdat we meer inwoners per km2 nodig hebben voor een efficient OV en omdat we minder verhard oppervlak nodig hebben voor een betere afwatering. De oplossing: luxe appartementcomplexen met buitenterrassen en voorzieningen zoals een gym, een zwembad, winkels etc op de onderste verdiepingen gelegen aan of in de buurt van (loopafstand) hoogwaardig OV

Moderator Susan - De NOVI May 09, 2019

Beste meneer Buch,
Dank u wel voor de constructieve suggestie: verdichten zal inderdaad altijd samen moeten gaan met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Cookie settings