NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

In laaggelegen polders gaan we geen grootschalige woningbouwlocaties ontwikkelen

Moderator Susan - De NOVI 05-03-2019 236 keer bekeken 3 reacties

Wat vindt u van deze stelling?

3  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
anoniem 14-03-19 om 17:00

Op deze laag gelegen plaatsen met hoge (grond)waterstanden kan met drijvende bouwwerken uitstekend in de bouwopgave worden voorzien. Deze bouwwerken passen zich direct aan de wijzigende waterpeilen aan en zijn ook mogelijk in combinatie met een waterberging op grotere schaal. Er is in Nederland geruime ervaring in het bouwen van drijvende bouwwerken (woonboten). Een visie hierop en de geografische aanduiding van gebieden of locaties die hiervoor geschikt zijn ontbreekt tot op heden. Wel zijn er op kleine schaal initiatieven zoals Stadshavens in Rotterdam en de Blauwe wereld in Groningen. Zie b.v. https://www.arkenbouw.nl/projectbouw/overzicht/

Moderator Susan - De NOVI 19-03-19 om 21:05

De NOVI ondersteunt de verdere (kennis-)ontwikkeling van klimaatadaptieve bouwwerken. Zeker op plaatsen waar de behoefte aan nieuwe woningen groot is, is dit uiterst welkom, zoals inderdaad de Stadshavens in Rotterdam of nabij Zwolle. Deze ontwikkeling is goed voor het woningaanbod in deze gebieden en voor kennisontwikkeling als exportproduct. Met de verandering van het klimaat zal er immers wereldwijd in toenemende mate vraag ontstaan naar dit soort producten. Nederland heeft een goede naam opgebouwd in het beheersen van wateropgaven. Verdere ontwikkeling van deze kennis is alleen maar toe te juichen. Kijkend naar heel Nederland, lijkt grootschalige woningbouwontwikkeling in laaggelegen polders op dit moment minder geschikt. Dit heeft te maken met de grootschalige ontwikkelkosten en -risico’s die hier nu nog mee verbonden zijn. Het gaat hierbij niet alleen om drijvende bouwwerken, er zal een grote variëteit aan infrastructuur en voorzieningen gebouwd moeten worden, waarvan de kosten en risico’s vele malen hoger zijn dan op hoger gelegen gebieden. Wanneer er goede alternatieve locaties zijn, zullen die in dit opzicht de voorkeur verdienen. Dit kan per gebied verschillen.

Moderator Susan - De NOVI 15-05-19 om 14:51

69,4% van de stemmers is het met deze stelling eens, en 30,6% oneens.