NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

Grootschalige clustering van windmolens heeft de voorkeur want dat voorkomt versnippering landschap

Moderator Susan - De NOVI 15-05-2019 62 keer bekeken 2 reacties

Wat vindt u van deze stelling?

2  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Henk Vellinga 22-05-19 om 9:43

Ik ben het niet eens met de stelling dat clustering versnippering van landschap voorkomt. Juist clusters die van verre te zien zijn verstoren het landschap in hoge mate .
Uit ervaring (met 25 jaar exploiteren van een dorpsmolen ) weet ik dat een solitaire molen mits goed geplaatst in de omgevingen naar aard en schaal (niet hoger dan circa 50/60 meter mast) in een omgeving nauwelijks opvallen. Sterker nog onze dorpsmolen met 36 meter mast is voor veel mensen die er regelmatig op afstand langs rijden moeilijk te vinden tenzij iemand hem aanwijst.
Henk Vellinga Stifting Doarpsmûne Reduzum

Moderator - Susan 18-06-19 om 9:48

Beste heer Vellinga, inderdaad hoeven solitaire molens, mits goed ingepast, niet storend te zijn voor het landschap. We hebben voor de doelstellingen van de energietransitie echter een groot aantal molens nodig. Die kunnen we niet allemaal solitair of ‘onzichtbaar’ inpassen. Dan helpt bundeling op een aantal plaatsen bij het verminderen of zelfs voorkomen van versnippering. Ook bij grotere concentraties van windmolens is een goede locatiekeuze en inpassing een vereiste. Niet persé om molens onzichtbaar te maken. Dat kan niet bij deze hoeveelheden. Maar als windmolens bijvoorbeeld aansluiten op weginfrastructuur of op andere lijnen of vlakken kan dit passen bij het karakter van bepaalde typen landschappen.