NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

Alleen met minder auto’s wordt Nederland schoner en bereikbaarder

Moderator Susan - De NOVI June 18, 2019 679 keer bekeken 4 comments

Wat vindt u van deze stelling?

4  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
M. Das June 24, 2019

De stelling is wat ongenuanceerd, ander reisgedrag ontstaat door (als stad) een breed pakket maatregelen jarenlang in te zetten op verschuiving van auto naar lopen, fietsen en OV. Wat in steden op zijn minst nodig is (en op veel andere plekken ook mogelijk), is lager autobezit-per-inwoner. Zodat stedelijke verdichting en groei inwonertal niet automatisch ook meer rijdende en geparkeerde auto's oplevert. Inmiddels is er steeds meer aanbod van deelauto's door verschillende aanbieders wat voor veel huishoudens een prima alternatief is voor eigen (2e) autobezit. Door verschuiving van autobezit naar autodelen kan ruimte worden vrijgespeeld voor groen, fietsen, lopen, spelen etc

Moderator Susan - De NOVI July 18, 2019

Beste M. Das, in de NOVI is een verstedelijkingsstrategie opgenomen. Verdichting met aandacht voor kwaliteit van het stedelijk gebied geeft inderdaad kansen voor het OV, lopen, fietsen.

henk daalder August 23, 2019

De NOVI ontkent de nabije toekomst van verkeer
- Dat wordt elektrisch, dus schoon
- Daarna, of tegelijk, gaan auto's ook slimmer worden, richting autonoom rijden
Eerste stappen zijn dat ze veilig in pelotons kunnen rijden, valk achter elkaar, waarbij ze door onderlinge communicatie coördineren dat ze remmen en gas geven, tegelijk met de hele rij auto's
Zo passen er veel meer auto's op de weg, en is bereikbaarheid geen probleem meer.
Deze slimme auto's, ook bekend als ADAS, geeft een factor 7 meer mobiliteit dan meer dom asfalt
ADAS, Advanced Driver Assistance System. Een set technieken die zic ontwikkelt en uitbreid, en stap voor stap, steeds meer in nieuwe auto's komt.
Maar omdat dat heel langzaam gaat, autos hebben een levensduur van gemiddeld 17 jaar, is het zeer nuttig om een inbouw ADAS te ontwikkelen , die aan gebruikers van bestaande auto's wordt aangeboden.

Natuurlijk is de NOVI gemaakt door de asfalt aannemers belangen, die willen verdienen aan nieuwe asfalt infrastructuur, Dus de boven beschreven technieken voor schoon en veilig in pelotons rijden, die gaan we in dit land negeren, zoals we al 30 jaar negeren hoe huizen energieneutraal gebouwd kunnen worden.
(Kristinsson Schiedam 1984, http://www.kristinssonarchitecten.nl/projecten/projecten.php?framehoogte=&insertframe=&insertfram=&projectgroep=woningbouw---innovaties---&projectnaam=Minimum%20Energie-woningen )

De goede stelling is dat Nederland alleen bereikbaar blijft met slim gemaakte autos, waar die slimheid naderhand wordt ingebouwd. Met een inbouw ADAS
Doordat Nederland die techniek zelf ontwikkeld, en in bestaande auto's inbouwt, door gebruikers er een flinke korting op te geven, betaald uit de vermeden wegverbredingen.


Rudolf Jan September 20, 2019

Het startpunt voor deze stelling is verkeerd. Ja er zijn teveel auto's en ja de luchtkwaliteit is nu al zwaar beneden de norm en leidt tot gezondheidsschade. Er zijn wel maatregelen mogelijk, maar we moeten in een bredere context kijken:
1. Mensen moeten dichter bij hun werk kunnen wonen. Dat is nu lastig. Verhuizen is duur, er is ene fors tekort aan woningen en in huishoudens met meer mensen die werken, wordt het nog veel lastiger te regelen.
2. Het openbaar vervoer is vooralsnog geen zinvol alternatief. Dit kan nu 10% van de vervoersbehoefte aan en zit al tot aan de nek vol.
3. Wat wel zou helpen is het particulier autobezit ontmoedigen en vervangen door ene systeem met deelauto's. Dit is nu kleinschalig, maar stel dat in elke straat in Nederland altijd voldoende deelauto's beschikbaar zijn in soorten en maken. Dan heb je geen eigen auto nodig. Dit levert enorme winst op in de ruimte die gebruikt wordt voor parkeerplaatsen. Het draagt bij aan een meer circulaire economie, genereert een nieuw type bedrijvigheid.
4. Wat ook helpt is om te denken in multifunctionele hubs.Zo'n hub heeft werkplekken, kinderopvang, basisscholen, supermarkt, deelauto's, fietsenstalling, fietsenmaker, gezondheidszorg dicht bij elkaar. Voor een deel van de werkenden kan dit ene goede oplossing zijn en scheelt dit in reiskilometers. Het maakt ook de combinatie van huishouden en werken makkelijker.
Mogelijkheden genoeg, mits we er met een brede visie naar willen kijken.

Cookie settings