Contourennotitie

Het kabinet is op weg naar een nieuwe Nota Ruimte voor Nederland. De Contourennotitie benoemt de keuzes die in de Nota Ruimte gemaakt moeten worden om de schaarse ruimte rechtvaardig te verdelen. Aan alles ruimte geven past gewoonweg niet meer. Nederland moet kiezen waar, hoe en waaraan we ruimte bieden om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties zeker zijn van voldoende voedsel, drinkwater en energie.

Een rechtvaardige verdeling van de ruimte in ons land vraagt om regie vanuit het Rijk. Ontwikkelingen als klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende sociaal-culturele verschillen en internationale afhankelijkheid versterken deze noodzaak. Het is zoeken naar balans tussen leefbaarheid, economie en ecologie. Door alle regio’s in Nederland te benutten, komt er voor ieder gebied toekomstperspectief.

De leefomgeving gaat iedereen aan, daarom kunnen alle Nederlanders meedenken over de te maken keuzes in de Nota Ruimte. Ook maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen meedenken. In het Participatieplan bij de Contourennotitie staat beschreven welke mogelijkheden er zijn om mee te doen.

Volg de link om de Contourennotitie te bekijken.

Cookie-instellingen