NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

Actueel

De totstandkoming van de NOVI verloopt in 4 fases. Bent u benieuwd hoe het traject er voor staat? Lees hier wat de stand van zaken is. Hier vindt u ook de activiteiten die op de agenda staan.

Stand van zaken

In de maanden mei en juni organiseert het NOVI-team van BZK in nauwe samenwerking met regio’s een achttal gebiedsdialogen. Kern van het gesprek vormen de maatschappelijke opgaven van de NOVI en de betreffende regio. Lees hier meer over.

Wat ging er vooraf

Op 13 april is de Voorjaarsbrief Nationale Omgevingsvisie verschenen. Om een eerste stap te maken in het bepalen van de richting zijn de 4 strategische opgaven vertaald naar prioriteiten voor de NOVI. Deze prioriteiten en meer lees je de Kamerbrief. Voor de NOVI is een PlanMER opgesteld. Van vrijdag 20 april tot en met vrijdag 18 mei 2018 kon u hiervoor een zienswijze indienen.

Begin maart vond het Rondetafelgesprek NOVI plaats. Decentrale overheden, adviesorganen, maatschappelijke organisaties em wetenschappelijke instellingen hadden hiervoor hun position papers ingebracht met betrekking tot de NOVI. Lees hier de position papers van de verschillende partijen.

In welke fase zitten we?

Op dit moment bevinden we ons in fase 3 en wordt er gewerkt aan de hoofdlijnennotitie NOVI. De 4 strategische opgaven zijn in de fase 2 in verdiepingsrapporten uitgewerkt. Uit de eerste fase van het traject is de Startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ voortgekomen. In die Startnota zijn de 4 opgaven beschreven. Over deze 4 thema's zullen uiteindelijk keuzes moeten worden gemaakt om tot een Nationale Omgevingsvisie te komen.

 


 

Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen?

Abonneer op onze nieuwsbrief via deze link.

 Klik op die pagina 'Nationale Omgevingsvisie' aan en meldt u onderaan de pagina aan voor de nieuwsbrief.
Lees hier de laatste editie.