NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

Actueel

De totstandkoming van de NOVI verloopt in 4 fases. Ben je benieuwd hoe het traject er voor staat? Lees hier wat de stand van zaken is. Hier vind je ook de activiteiten die op de agenda staan.

Stand van zaken

Op 13 april is de Voorjaarsbrief Nationale Omgevingsvisie verschenen. Om een eerste stap te maken in het bepalen van de richting zijn de 4 strategische opgaven vertaald naar prioriteiten voor de NOVI. Deze prioriteiten en meer lees je de Kamerbrief. Voor de Nationale Omgevingsvisie is een PlanMER opgesteld. Van vrijdag 20 april tot en met vrijdag 18 mei 2018 kun je een zienswijze geven over het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor milieueffectrapportage (PlanMER) voor de NOVI. Lees hier hoe je een zienswijze kunt indienen.

Wat ging er vooraf

Begin maart vond het Rondetafelgesprek NOVI plaats. Decentrale overheden, adviesorganen, maatschappelijke organisaties em wetenschappelijke instellingen hadden hiervoor hun position papers ingebracht met betrekking tot de NOVI. Lees hier de position papers van de verschillende partijen. Lees hier de position papers van de verschillende partijen.

In welke fase zitten we?

Op dit moment bevinden we ons in fase 3 en wordt er gewerkt aan de hoofdlijnennotitie NOVI. De 4 strategische opgaven zijn in de fase 2 in verdiepingsrapporten uitgewerkt. Uit de eerste fase van het traject is de Startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ voortgekomen. In die Startnota zijn de 4 opgaven beschreven. Over deze 4 thema's zullen uiteindelijk keuzes moeten worden gemaakt om tot een Nationale Omgevingsvisie te komen.

 


 

Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen?

Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via deze link.

 Klik op die pagina 'Nationale Omgevingsvisie' aan en meld je onderaan de pagina aan voor de nieuwsbrief.
Lees hier de laatste editie.