Participatieplan

Participatie

Een goede fysieke leefomgeving gaat alle inwoners, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven van Nederland aan. Waar leggen we nieuwe woonwijken aan en waar ontwikkelen we bedrijventerreinen? Gebruiken we een stuk grond voor de productie van voedsel of bloemen, of toch voor de aanleg van windparken? Misschien kunnen we dingen wel met elkaar combineren. Hoe wegen we de belangen van verschillende gebruikers ten opzichte van elkaar?

Nederland maken we met elkaar. Daarom stellen we de Nota Ruimte op samen met andere ministeries, gemeenten, waterschappen, provincies, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties en inwoners. Door gebruik te maken van zowel lokale kennis uit de samenleving, als kennis van heel Nederland hopen we tot nieuwe inzichten te komen en de kwaliteit van de Nota Ruimte te verbeteren.

Aan alle Nederlanders wordt gevraagd mee te denken en een bijdrage te leveren aan het maken van plannen voor de toekomstige inrichting van het land. Want de samenleving is de expert als het gaat om zaken die spelen in de eigen omgeving. Het Participatieplan  beschrijft in grote lijnen hoe we dat willen doen.

Volg de link om het Participatieplan te bekijken.

 

Cookie-instellingen